Un oraș inteligent este creat din mai multe componente interconectate. Astăzi ne-am propus să enumerăm cîteva din aceste elemente și utilitatea lor, pentru a înțelege cum funcționează și ce avantaje prezintă.

1. Iluminarea – într-un oraș inteligent energia este utilizată eficient atît în clădirile rezidențiale cît și cele comerciale. Pentru o mai bună economie iluminarea este făcută pe baza becurilor LED. Totodată răspăndirea panourilor solare și a mașinilor electrice va permite, prin intermediul tehnologiei software, optimizarea distribuirii și producerii energiei electrice. Prin intermediul diferitor aplicații va fi posibil conectarea energiei electrice sau gaze, monitorizarea consumului, detectarea scurgerilor și întreruperilor de livrare.

2. Transportul – un transport inteligent include în sine semafoare inteligente, sisteme de parcare și gestionare a traficului. Cu ajutorul sistemelor de parcări inteligente, oamenii vor economisi timp pentru căutarea unui loc liber și vor fi notificați despre locurile libere în zonă. Transportul public este interconectat, iar pasagerii știu exact cănd urmează să ajungă în stație iar semafoarele lucrează în așa fel încît să prevină formarea ambuteiajelor.

3. Analiza datelor – administrația orașelor trebuie să implimenteze sisteme și să colaboreze cu companii ce vor analiza tot fluxul masiv de date. Analiza corectă a datelor vor ajuta în prezicerea diferitor situații de criză, de exemplu crizei ecologice, prin analiza datelor primite din sistemele de epurare etc.

4. Infrastructura – Cu ajutorul datelor obținute, orașele vor putea planifica mai bine extinderea și dezvoltarea construcțiilor în dependență de cererile primite. A construi o infrasturctură dezvoltată înseamnă a oferi comoditate, siguranță și noi oportunități.

Aceste tehnologii lucrează împreună pentru a constru orașele viitorului. Tot mai mulți oameni se mută în orașe și este vital să putem folosi resursele și posibilitățile tehnologice în favoarea noastră.

Administrația orașelor au un rol foarte important în implimentarea tehnologiilor noi, colaborarea eficientă cu companiile ce pot oferi soluții inteligente pentru locuitorii acestora. Avem exemplul reușit a multor orașe, din toată lumea, ce au statutul de „intelgente” și sperăm că, în curînd, și locuitorii orașului nostru vor beneficia de avantajul tehnologiilor viitorului.