Sistemul de Acces Control ne permite limitarea accesului pe un anumit teritoriu, acționînd ca o metodă de protecție și, totodată, prevenție a furturilor.

În ultimul timp tot mai mulți angajatori au descoperit avantajele instalării unui sistem Acces Control în oficii, astfel distrugînd mitul precum așa un sistem este doar pentru uzine, depozite, aeroporturi și alte instituții ce necesită o evidență strictă a accesului.

Companiile medii și mici, utilizează sistemul Acces Control pentru optimizarea proceselor de lucru, inclusiv departamentul resurse umane și contabilitate. Informațiile furnizate de sistemul instalat sunt utilizate pentru crearea exactă și obiectivă a tabelelor de pontaj, astfel angajatorul va ști exact cine și la ce oră a început și a finisat programul de muncă. Ce oportunități oferă sistemul Acces Control pentru companii?

  • În primul rând, aceasta este menținerea unei baze de date a angajaților.
  • Crearea și întreținerea unui cont de angajat care conține următoarele informații: numele, prenumele, numele intermediar, fotografia unei persoane; nume de departament; programul de lucru și accesul; codul cardului de acces și data de expirare.
  • Programarea timpului de lucru. Pentru fiecare zi a săptămânii, începutul și sfârșitul zilei de lucru și pauza de masă, timpul total de absență admisibilă la locul de muncă etc.
  • Limitarea accesului a vizitatorilor nedoriți.

Partea cea mai importanta a sistemului este software-ul ce permite intrarea cardurilor și modificarea datelor angajaților, stabilirea de fraze de timp, revizuirea datelor înregistrate, corectarea datelor. Prin intermediul softului se poate de oferit acces la date și altor persoane care se află în alte locații (oraș sau țară). Utilizat corect, fiecare sistem creat de companiile de securitate vin să ajute și faciliteze procesul de lucru, iar angajatorii nu au decît să profite de noile oportunități.