• asigurarea securității în spațiile publice;
 • transmisiunea datelor privind avertismentele meteorologice și hidrologice de la instituțiile care efectuează aceste măsurări și avertizarea automată în timp util a publicului;
 • pentru monitorizarea sistemului de alarmă antifurt în ceea ce privește comunicațiile de telefonie fixă și mobilă este necesară transmiterea către Centrul de monitorizare a cel puțin cinci tipuri de semnale, precum și periodic transmisiunea stării sistemului de interogare prin Internet, în funcție de categoria-țintă;
 • un dispecer care monitorizează sistemul de alarmă împotriva intruziunii în perimetrul centrului orașului și din zonele adiacente, unde se va asigura furnizarea către Centrul de monitorizare a datelor referitor la starea sistemelor conexe;
 • pentru sistemul de monitorizare, sistemele de alarmă au rolul de a transmite Centrului de monitorizare mai multe tipuri de semnale, precum și transmisiunea stării sistemului de interogare prin Internet;
 • semnalele sistemului de monitorizare a scurgerilor și a acumulării de gaze sau vapori inflamabili potențial periculoși, sporirea concentrației în raport cu limitele admise în construcție ar trebui să fie furnizate Centrului de monitorizare prin mai multe tipuri de semnale, precum și transmisiunea stării sistemului de interogare prin Internet;
 • pentru monitorizarea situațiilor potențial periculoase din unitățile aparținînd infrastructurii critice din zona deservită de Centrul de monitorizare, prin transmiterea acestor date în procesul de asigurare a securității, cu supravegherea avertizărilor și alarmelor tehnice;
 • pentru controlul gradului de contaminare cu substanțe potențial periculoase în perimetrul teritoriului sau unitățile de monitorizare desemnate cu responsabilități în acest domeniu se va asigura transferul datelor către Centrul de monitorizare;
 • pentru asigurarea funcționării sistemului de legătură pentru transmisiunea vocii/datelor/video;
 • pentru asigurarea funcționării sistemului de suport decizional;
 • pentru asigurarea funcționării sistemului Fleet management, monitorizarea și luarea măsurilor, locul transportului public;
 • pentru asigurarea funcționării sistemului urban SSTV;
 • pentru asigurarea funcționării sistemului de alarmă în caz de furt, scurgere de gaze, incendiu și defecțiuni tehnice;
 • pentru asigurarea funcționării sistemuluiui de monitorizare a calității mediului;
 • pentru asigurarea funcționării sistemului de monitorizare seismică și hidrologică;
 • pentru asigurarea funcționării sistemului de notificare;
 • pentru asigurarea funcționării sistemului de control al traficului;
 • pentru identificarea numerelor sistemului de înregistrare.