Incendiile provoacă pagube materiale enorme și, în unele cazuri, însoțesc decesul. Prin urmare, protecția antiincendiară necesită o atenție deosebită, în special locurile de producție și socio-culturale.

Siguranța antincendiară este starea unui obiect în care se exclude posibilitatea izbucnirii unui incendiu iar în cazul apariției acestuia, se iau măsurile necesare pentru a elimina influența factorilor negativi generatori ai pericolelor de incendiu asupra oamenilor, clădirilor și bunurilor materialelor.

„Media Security” propune sisteme și mijloace de protecție antiincendiară pentru obiectele Dumneavoastră :

  • detectoare de incendii;
  • echipament de semnalizare a incendiului;
  • mijloace de avertizare în caz de incendiu generat de defecțiuni, iluminarea și gestionarea evacuării;
  • extinctoare;
  • substanțe și compuși de stingere a incendiului;
  • sisteme de stingere a incendiilor: în formă lichidă, gazoasă, sub formă de spumă;
  • materiale și structuri ignifuge;
  • dispozitive de siguranță antiincendiară;
  • mijloace de localizare a focarului;
  • lucrări și servicii în domeniul siguranței antiincendiare